متن ریمیکس آهنگ بهنام بانی قرص قمر 2

بگو به همه ی نفر توی دلمه نشونم بده به همه تو که بلدی دلو از من ببری آخه من دوست دارم

شیدا شدم و پیدا شده عشقت توو دل مستم

یک دل که نه صد دل من به تو دلبستم عاشقت هستم

جان جان تو شدی لیلی این خونه جان جان با تو دل صد تای مجنونه

جان جان دو تا همزادیم و دیوونه

جان جان شدی شیرین به تو دل دادم

جان جان من خودم صد تای فرهادم جان جان همه ی قلبمو بهت دادم

بگو به همه ی نفر توی دلمه نشونم

بده به همه آخه من دوست دارم

تو که بلدی دلو از من ببری توو دلم تو ی نفری آخه من دوست دارم

بگو به همه ی نفر توی دلمه نشونم

بده به همه آخه من دوست دارم

تو که بلدی دلو از من ببری توو دلم تو ی نفری آخه من دوست دارم

جان جان تو شدی لیلی این خونه

جان جان با تو دل صد تای مجنونه

جان جان دو تا همزادیم و دیوونه جان جان شدی شیرین به تو دل دادم

جان جان من خودم صد تای فرهادم

جان جان همه ی قلبمو بهت دادم