متن آهنگ آرون افشار پناه عاشقان

 

من بریدم از همه رسیده ام به تو به تو پناه عاشقانه ام

من شکسته قایقم تو ساحل منی

بی تو من پر از بهانه ام

 من رسیده ام به تو رها نکن مرا که تو امید آخر منی

شک ندارد عشقتو همیشه عاشقم

ببین تمام باور منی

ببین لحظه ای حال مرا ببین برگیم افتاده بر زمین من تو را میخواهمت همین

ببین لحظه ای حال مرا ببین برگیم افتاده بر زمین

 من تو را میخواهمت همین

 مرا جواب میکند سکوت چشمهای تو و باز تنگی نفس و بازم هوای تو

 بریده ام دل از همه ببین به تو رسیده ام به کوچه های

خلوت همیشه مبتلای تو

ببین لحظه ای حال مرا ببین برگیم افتاده بر زمین من تو را میخواهمت همین

ببین لحظه ای حال مرا ببین برگیم افتاده بر زمین

 من تو را میخواهمت همین