متن آهنگ آرمین زارعی ایران

 

دیگه وقتشه سکونو بشکنم به عشق ایرانو کشورم

وقتشه همه بشنون صدامو دیگه انقد به سکوتمم کش ندم

هی من و تو به هم وصلیم هی الگوی هر نسلیم

هی برنده تو هر تصمیم هی قویه از بس تیم

هی من و تو به هم وصلیم هی الگوی هر نسلیم

هی برنده تو هر تصمیم هی قویه از بس تیم

به عشق ایران به عشق مردم به عشق من تو ما هر دو

به عشق روزای خوب آینده به عشق هر کی که پایبنده

به ایران پرچم کشور به عشق همه هوادارایی که عشقن

به عشق همه آدما که تو هر قشرن میخونیم به عشق اونا که نور چشمن

هی من و تو به هم وصلیم هی الگوی هر نسلیم

هی برنده تو هر تصمیم هی قویه از بس تیم

هی من و تو به هم وصلیم هی الگوی هر نسلیم

هی برنده تو هر تصمیم هی قویه از بس تیم

♫♫♫

به اعتراض دشمن میره بالا مشتم بهمون حس غرور میده این پرچم خوشرنگ

با آرامش  روحیم با سربازای تو تیم یه ایران پشت هم متحد سفته بند پوتین

هی من و تو به هم وصلیم هی الگوی هر نسلیم

هی برنده تو هر تصمیم هی قویه از بس تیم

هی من و تو به هم وصلیم هی الگوی هر نسلیم

هی برنده تو هر تصمیم هی قویه از بس تیم