متن آهنگ مهدی جهانی چقدر تنهام

 

فکر میکردم اون یه ذره آدمه

هر چی خوردم از این دل سادمه

رفت و تنها شد دلم یه عالمه

فکر میکردم اون یه ذره آدمه رفت و تنها شد دلم یه عالمه

البته تا اونجایی که یادمه هر چی خوردم از این دل سادمه

من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدن و رفتناشون

خستم از خیابون و پیاده رو هاش ازت که خواست بودم مراقبم باش

چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام

تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشک سرده چشمام

چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام

تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشک سرده چشمام

نگاه کن تمام هستی ام خراب میشود

تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشک سرده چشمام

♫♫♫

تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام

تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشک سرده چشمام

نگاه کن تمام هستی ام خراب میشود