متن آهنگ سهیل جامی سرگذشت

 

میدونستم یه روز راهمون از هم دور میشه خوبی کردم ولی دیدم دلت مغرور میشه

حالا شدم مثل برگی تو دست باد تو دادی همه ی زندگیمو به باد

بد بودی ولی من بازم موندم به پات

اینو دیر فهمیدم عاشقی توی  خوابه عمر دوست داشتنت قد یه حبابه

تقدیرمون مثل یه خونه رو آبه

تو گذشتی و گذشت دیگه آب از سرم گذشته ها رو مگه از یاد میبرم

سرگذشتمون میمونه تو خاطرم ببین بی رحم دارم میرم

گذشتی و گذشت دیگه آب از سرم گذشته ها رو مگه از یاد میبرم

سرگذشتمون میمونه تو خاطرم ببین بی رحم دارم میرم

♫♫♫

زندگی خوب یاد بد از اینجا به بعد هیچ فرقی نداره

واسه دیوونه ای که عاشق شده منطق معنی نداره

تو گذشتی و گذشت دیگه آب از سرم گذشته ها رو مگه از یاد میبرم

سرگذشتمون میمونه تو خاطرم ببین بی رحم دارم میرم

گذشتی و گذشت دیگه آب از سرم گذشته ها رو مگه از یاد میبرم

سرگذشتمون میمونه تو خاطرم ببین بی رحم دارم میرم

دارم میرم دارم میرم من

دارم میرم دارم میرم من

دارم میرم دارم میرم من