متن آهنگ بهراد مشکانی و میلاد بهشتی چشمای دریایی

 

چیکار کردی که قلب من تازه نگاهتو تیر .. سازد

منه مغرور پیش تو آرومم توئه لجباز کم میاری پیشم کم میاری پیشم

با اون چشمای دریایی منو آروم آروم کن ببین حسم بهت عمقش زیاده

منو تو زیر این بارون هنوز حرفا داری با هم هنوز عشقم بهت خیلی زیاده

با اون چشمای دریایی منو آروم آروم کن ببین حسم بهت عمقش زیاده

منو تو زیر این بارون هنوز حرفا داری با هم هنوز عشقم بهت خیلی زیاده

♫♫♫

چیکار کردی که حال من این شد دلم به عشق دوباره خوش بین شد

منه مغرور چجوری دل دادم دیگه هیچ وقت نمیری از یادم نمیری از یادم

با اون چشمای دریایی منو آروم آروم کن ببین حسم بهت عمقش زیاده

منو تو زیر این بارون هنوز حرفا داری با هم هنوز عشقم بهت خیلی زیاده

با اون چشمای دریایی منو آروم آروم کن ببین حسم بهت عمقش زیاده

منو تو زیر این بارون هنوز حرفا داری با هم هنوز عشقم بهت خیلی زیاده

با اون چشمای دریایی

با اون چشمای دریایی