متن آهنگ شروین مثل تو

 

میخوام هر جا که میرم فقط .. تو باشه

همش اسم تو باشه همش حرف تو باشه

میخوام هر چی که میگم ازش یه ایراد بگیری

میخوام هر چی که میگی فقط حق با تو باشه

میخوام هر شکلی که میخوایی همون شکلی بمونی

تو هر طور باشی ماهی تو هر طور باشی خوبی

میخوام هر جا که بودم کنم من جاتو خالی

تو آخه انگاری عشق داری نداری اصلا

همینه که کردی جا توی قلبم

شبیهت انگاری هیچ جا نی هر چی که گشتم

مثل تو تو دنیا پیدا نکردم

♫♫♫

میخوام باشی تو دنیام تو بیداری تو رویام

میخوام اینو بدونی چقدر چشماتو میخوام

ولی نامرئی باشی تو از چشمای مردم

میخوام چیزی ندونه تو دنیا هیچکی از تو

میخوام هر شکلی باشی همون شکلی بمونی

تو هر طور باشی ماهی تو هر طور باشی خوبی

میخوام هر جا که بودم کنم من جاتو خالی

تو آخه انگاری عشق داری نداری اصلا

همینه که کردی جا توی قلبم

شبیهت انگاری هیچ جا نی هر چی که گشتم

مثل تو تو دنیا پیدا نکردم

تو آخه انگاری عشق داری نداری اصلا

همینه که کردی جا توی قلبم

شبیهت انگاری هیچ جا نی هر چی که گشتم

مثل تو تو دنیا پیدا نکردم