دانلود آهنگ علیرضا قربانی خیال خوش

 

تو آه منی اشتباه منی چگونه هنوز از تو میگویم

تو هم سفر نیمه راه منی چگونه هنوز از تو میگویم

پناه منی تکیه گاه منی که زمزمه ات مانده در گوشم

گناه منی بی گناه منی که بار غکت مانده بر دوشم

بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم

خیال خوش عاشقانه ی من همیشه تویی آخرین راهم

بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم

خیال خوش عاشقانه ی من همیشه تویی آخرین راهم

♫♫♫

صدای توام پا به پای توام تو میبریم رو به خاموشی

غریبه ترین آشنای توام که میکشدم این فراموشی

تمام منی نا تمام منی چه بغض بدی در گلو دارم

بیا و بگو فکر جال منی ببین که هنوز آرزو دارم

بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم

خیال خوش عاشقانه ی من همیشه تویی آخرین راهم

بهانه ی من بغض خانه ی من گرفته دلم گریه میخواهم

خیال خوش عاشقانه ی من همیشه تویی آخرین راهم