دانلود آهنگ فلانی درنگ

 

نشسته ام به در نگاه میکنم دریچه آه میکشد

تو از کدام راه میرسی

خیال دیدنت چه دلپذیر بود جوانیم در این امید پیر شد

نیامدی و نیامدی و دیر شد

♫♫♫

بیا .. بسازیم آخ بیا لیلی و مجنون بسازیم

ای دونه عزیز از دست ما رفتی

بیا که از نو بسازیم