دانلود آهنگ عماد لیلا

 

یه روز اگه خسته بشی پیر بشی شکسته بشی

بشینی و جار بزنی پیانو نه تار بزنی

یه روز که لبخند بزنی هزار تا ترفند بزنی به دلم چنگ بزنی میمیرم وای

ای دل دلوم عشقوم کرده ولوم لیلا من عاشقوم وای وای وای وای

ای دل دلوم عشقوم کرده ولوم لیلا من عاشقوم وای وای وای وای وای

♫♫♫

من از این میترسم که از هم جدا بشه دستامون

میدونی یه درصد تو از من گله کنی تو حرفامون

میمیرم میمیرم میمیرم میمیرم

میمیرم نباشی شاهپری قصه ها شی

میمیرم نباشی با یکی دیگه آشناشی

بری و تو قصه و از زندگیم سوا شی

بری و تو قصه و از زندگیم سوا شی

ای دل دلوم عشقوم کرده ولوم لیلا من عاشقوم وای وای وای وای

ای دل دلوم عشقوم کرده ولوم لیلا من عاشقوم وای وای وای وای وای

♫♫♫

ای دل دلوم عشقوم کرده ولوم لیلا من عاشقوم وای وای وای وای

ای دل دلوم عشقوم کرده ولوم لیلا من عاشقوم وای وای وای وای وای