دانلود آهنگ سیروان خسروی بن بست

 

لحظه هام تکراری سپری میشن همه ی رنگا خاکستری میشن

هر مشتی رو که وا میکنم پوچه تابلوی بن بست سر هر کوچه

آیینه بگین که با کی طرفم حالم بده از اینکه بی هدفم

چیه ته این راه دور و دراز همه چی مبهمه مثل یه راز

همیشه یا زوده یا دیره آرزوهام نرسیده میرم

یه عمره خورشید و میبینم ولی از پشت ابرای تیره

همیشه یا زوده یا دیره آرزوم نرسیده میرم

زندگی آسون نمیگیره نه

همه میگن که زندگی دو سره یکی میبازه و یکی میبره

تا اینجا که رنگ برد و ندیدم هیج وقت نرسیدم هر چی دوییدم

آیینه بگین که با کی طرفم حالم بده از اینکه بی هدفم

خودم دیگه خودمو نمیشناسم دنیا بگو چه خوابی دیدی واسم

همیشه یا زوده یا دیره آرزوهام نرسیده میرم

یه عمره خورشید و میبینم ولی از پشت ابرای تیره

همیشه یا زوده یا دیره آرزوم نرسیده میرم

زندگی آسون نمیگیره نه نه نه

همیشه یا زوده یا دیره آرزوهام نرسیده میرم

یه عمره خورشید و میبینم ولی از پشت ابرای تیره

همیشه یا زوده یا دیره آرزوهام نرسیده میرم

زندگی آسون نمیگیره نه