دانلود آهنگ مرتضی پاشایی گله دارم

 

درد دلامو به تو گفتم که بدونی گله دارم گله دارم

اشکامو پاک نکردم امشب که بدونی گله دارم گله دارم

یچیزایی یه عمره به دلم مونده نگفتم گله دارم گله دارم

دیگه بسه نمیخوام که به پای تو بیوفتم گله دارم گله دارم

♫♫♫

خسته شدم بس که تو گفتی نمنیخوامت گله دارم گله دارم

رو دل من زخمی هنوز مونده به نامت گله دارم گله دارم

دیوونم میکنی باز به لبم اومده جونم گله دارم گله دارم

مگه هیجکی مثل من تو رو میخواد نمیدونم گله دارم دارم

♫♫♫

دیگه بسه نمیخوام که به پای تو بیوفتم گله دارم گله دارم