دانلود آهنگ حسین منتظری اخموی کمیاب

 

چی آوردی سرم نمیتونم برم دل میکنی برگرد

عشقت نمیتونه بی پریشونه هی میگیره سر درد

دادم دلو از دست عشقمی تو نفس قلبم شده بی تاب

هر شب میبینم عکس چشاتو آی اخموی کمیاب

بد عاشقم کرده چشات خندیدنات و لجبازیات

کور باشه دلش میره برا اون ناز و ادا اون حرف زدنا

دیوونست دلم تو رو نخواد میشه تو رو نخواد میشه تو رو نخواد

به دلت بگو کوتاه بیاد کوتاه بیاد کوتاه بیاد

♫♫♫

میخونم دیگه از ته دلم تا به تو بگم عاشقت شدم ای همه وجودم

آرومم تا وقتی کنارمی تک ستارمی تنها یارمی تویی تار و پودم

مشتاقم از عمرم کم بشه به تو اضافه شه این یه خواهشه آرامش قابم

دریابم تویی عشق و باورم بی تو پرپرم حرف آخرم نکنی تو ترکم

نکنی تو ترکم

بد عاشقم کرده چشات خندیدنات و لجبازیات

کور باشه دلش میره برا اون ناز و ادا اون حرف زدنا

دیوونست دلم تو رو نخواد میشه تو رو نخواد میشه تو رو نخواد

به دلت بگو کوتاه بیاد کوتاه بیاد کوتاه بیاد

بد عاشقم کرده چشات خندیدنات و لجبازیات

کور باشه دلش میره برا اون ناز و ادا اون حرف زدنا

دیوونست دلم تو رو نخواد میشه تو رو نخواد میشه تو رو نخواد

به دلت بگو کوتاه بیاد کوتاه بیاد کوتاه بیاد