دانلود آهنگ مه تی تابلو

 

اورژانسی حالم به دادم به دادم به دادم برس

بگو چشات میخوادم میخوادم میخوادم به دادم برس

توی حال خرابم توی فاز دپرس تو دوپینگ منی عشقم بیا بیا به دادم برس

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

♫♫♫

اصلا میگیری میگم میخوامت میگیری یا نه

اصلا میگیری یا نه

ازم میگیری دلمو بدم بهت میگیری یا نه

ازم میگیری یا نه

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

من بدجوری تو رو میخوام تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام

تابلو تو نگاهم تابلو تو صدام