دانلود آهنگ میلاد بهشتی رفت

 

دورم یه حصار طولانی خبری از خاطره ها نی

زندگیم شده مثل بازی همه دروغن هیچی راست نی

فکر نکن تو هم خیلی خاصی نمیکنی راضیم میدی منو بازی

لبات یه چیزی میگه چشمات یه چیز دیگه

بد رو اعصابم رید این ناز نی

رفت دیگه بر نمیگرده کارات همه رو دیوونه کرده

سخت بودم و خوب حالا بعدت نمونده رو تنم زخمت

رفت دیگه بر نمیگرده کارات همه رو دیوونه کرده

سخت بودم و خوب حالا بعدت نمونده رو تنم زخمت

جاده تاریکه روبروم خیس بارون سر و روم

زندگی برام شده حروم کسی نی بخوابه پهلوم

خاموش میشه سیگارم یکی دیگه در میارم

نفسم بند از نفس کشیدن بیزارم بیمارم حالم بده اینبارم

روز خوابم شبا تا خود صبح بیدارم

رفت دیگه بر نمیگرده کارات همه رو دیوونه کرده

سخت بودم و خوب حالا بعدت نمونده رو تنم زخمت

رفت دیگه بر نمیگرده کارات همه رو دیوونه کرده

سخت بودم و خوب حالا بعدت نمونده رو تنم زخمت

جاده تاریکه روبروم خیس بارون سر و روم

زندگی برام شده حروم کسی نی بخوابه پهلوم

جاده تاریکه روبروم خیس بارون سر و روم

زندگی برام شده حروم کسی نی بخوابه پهلوم