دانلود آهنگ امین بانی دریغ

 

ز دست رفت مرا بی تو روزگار دریغ

چه یک دریغ که هر دم هزار بار دریغ

به هر چه درنگرم بی تو صد هزار افسوس

به هر نفس که زنم بی تو صد هزار دریغ

دریغ دریغ

چو لاله ی رخ تو شد ز چشم من بی روح

ز خون چشم رخم شد چو لاله زار دریغ

دلی کز آب وصالت به جوی بود روان

بسوخت ز آتش هجر تو زار زار دریغ

دریغ دریغ دریغ دریغ دریغ

♫♫♫

چو گل شکفته بودم پیش از این ز شادی وصل

به غم فرو شدم اکنون بنفشه وار دریغ

اگر جهان جفا پیشه را وفا بودی

مرا جدا نکفندی ز غم گسار دریغ

دریغ دریغ دریغ دریغ 

دریغ دریغ دریغ دریغ