دانلود آهنگ باراد حال جدید

 

بارون بزنه منو تو کنار هم آروم ببره بشوره نباشه غم

تو هم یذره  کوتاه بیا بذار به همه بگم عشقمه

یه حال جدید واسم بساز بگو تو چته

نذار از دست من بره قلق اون دلت

فقط تو میفهمی چمه بیا نکن دیگه گله

خب بی معرفت دلت

هر کی اومد سمتت بهش بگو که کی هواتو داره

تو رو تنهات نمیذاره بی تو نه طاقت نمیاره

بارون بزنه منو تو کنار هم آروم ببره بشوره نباشه غم

تو هم یذره  کوتاه بیا بذار به همه بگم عشقمه

بارون بزنه منو تو کنار هم آروم ببره بشوره نباشه غم

تو هم یذره  کوتاه بیا بذار به همه بگم عشقمه

♫♫♫

منو بردی تو یجای دور بین عقل و دلمو زدی نشون

تو که اومدی تا آخرش بمون بهونه ندیم ما دست این و اون

هر کی اومد سمتت بهش بگو که کی هواتو داره

تو رو تنهات نمیذاره بی تو نه طاقت نمیاره

بارون بزنه منو تو کنار هم آروم ببره بشوره نباشه غم

تو هم یذره  کوتاه بیا بذار به همه بگم عشقمه

بارون بزنه منو تو کنار هم آروم ببره بشوره نباشه غم

تو هم یذره  کوتاه بیا بذار به همه بگم عشقمه