دانلود آهنگ ستار شمس آخرین پاییز قرن

 

اولین برگی که رقصید فصل پاییز شد و بارید

بغض تلخی که پنهون شد و  فصل دلشوره ی من رسید

دل دیگه خشکید و مرد عشق و از یادش برد از یادش برد

فاصلمون از هم دور نشدیم با هم جور با هم جور

تو مثل یک برگ میرقصی تو باد اون خاطراتو میبری از یاد

بر عکس تو من خاموش نمیشم عاشق ترینم از نسل فرهاد

♫♫♫

راز برگارو از من نپرسید شاخه از فرط تنهایی پوسید

آخرین فصل پاییز قرنه میشه رسوا شد و برگ و بوسید

دل به دریا زدم خسته از هر قدم از کنارم گذشتی

عاشقی بی نفس شد اسیر قفس راه تقدیر و بستی

♫♫♫

دل دیگه خشکید و مرد عشق و از یادش برد از یادش برد

فاصلمون از هم دور نشدیم با هم جور با هم جور

دل دیگه خشکید و مرد عشق و از یادش برد از یادش برد

فاصلمون از هم دور نشدیم با هم جور با هم جور