دانلود آهنگ محمدرضا عشریه تمومش کنم

 

تویی که  نه معرفت سرت میشد نه نون و نمک

صاف و ساده زندگی کردم باهات نه با دوز و کلک

اجازه ندادم بکشه کسی تو زندگیم سرک

خیلی دوست داشتم با مرام

با مرام هم خودتو هم سوی چشامو از بین بردی

جان من دلتو زدم یا کسی رو به جام آوردی

با مرام تو که از روز اول جون منو قسم خوردی

رفیق نیمه راه نشی

به سرم زد همه چی رو همینجا تمومش کنم

آرزوهامو حرومش کنم بهار دلمو خزونش کنم

ولی خاطراتو کجای دلم بزارم

به سرم زد همه چی رو همینجا تمومش کنم

خاطراتمو حرومش کنم دل پیرمو جوونش کنم

.ولی خاطراتو کجای دلم بزارم

♫♫♫

به نظرت زیر بار این همه غم و غصه کمرم میشکنه یا دووم میارم

یادته در گوشم همیشه میگفتی تو زندگی با تو سنگ تموم میذارم

این بود سنگ تمومت این بود عهدی که بستی

تو نابودی قلبم منو عکسات هم دستیم

به سرم زد همه چی رو همینجا تمومش کنم

آرزوهامو حرومش کنم بهار دلمو خزونش کنم

ولی خاطراتو کجای دلم بزارم

به سرم زد همه چی رو همینجا تمومش کنم

خاطراتمو حرومش کنم دل پیرمو جوونش کنم

.ولی خاطراتو کجای دلم بزارم