دانلود آهنگ رضا فروزنده دختر همسایه

 

دختر همسایه شبهای تابسوتون گاهی میومد روی بوم

هر دفعه یک گلی پرت میکرد میون خونمون یعنی زود بیا روی بوم

دلش نمیگرفت آروم

طی میکردم با چابکی پله ها رو ده تا یکی

تا میرسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی

بازی قایم موشک حالی داری با یه دختر با نمک حالی داره

موش موشک آسه برو بازی کردی اگه پیداش بکنی خیلی مردی

خلاصه آخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاهش میکردم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

♫♫♫

دختر همسایه شبهای تابسوتون گاهی میومد روی بوم

هر دفعه یک گلی پرت میکرد میون خونمون یعنی زود بیا روی بوم

دلش نمیگرفت آروم

طی میکردم با چابکی پله ها رو ده تا یکی

تا میرسیدم اون بالا قایم میشد میگفت حالا

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی

اگه راستی مردی باید دنبالم بگردی

بازی قایم موشک حالی داری با یه دختر با نمک حالی داره

موش موشک آسه برو بازی کردی اگه پیداش بکنی خیلی مردی

خلاصه آخر پیداش میکردم تا میتونستم نگاهش میکردم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم

میگفت دورت بگردم منم دورش میگشتم