دانلود آهنگ محمدرضا عشریه این چه وضعشه

 

این چه وضعشه یه قلب تیکه پاره چشم به راهشه

این چه رسمشه غرور لعنتیم زیر پاشه زیر پاشه زیر پاشه

منتظر نباش یه جوری رفت که دیگه برنگرده

گریه کن یواش آخه دیگه اون قلبش از تو سرده از تو  سرده از تو سرده

از کم حرفیش جون به سر شدم تا از موضوع باخبر شدم

حالم بد بود با رفتنش بد تر شدم

میترسیدم بره یه  وقت از شانس بد اینم که رفت

زندگی بعد اون برام خیلی شد سخت

میترسیدم بره یه  وقت از شانس بد اینم که رفت

زندگی بعد اون برام خیلی شد سخت

♫♫♫

بعد کلی خاطره ولم کرد دیدی خدا چه کارب با دلم کرد

احساسی بودم و اون بی احساس مثل خودش منو سنگدلم کرد سنگدلم کرد

دردسر شده تو این شبا بی استرس به خوابم

در به در شده که وقت نمیکنه بیاد تو خوابم

این چه وضعشه تموم خونمونو غم گرفته

این رسمشه که روی گونمون نم گرفته دلم گرفته دلم گرفته

از کم حرفیش جون به سر شدم تا از موضوع باخبر شدم

حالم بد بود با رفتنش بد تر شدم

میترسیدم بره یه  وقت از شانس بد اینم که رفت

زندگی بعد اون برام خیلی شد سخت

میترسیدم بره یه  وقت از شانس بد اینم که رفت

زندگی بعد اون برام خیلی شد سخت