دانلود آهنگ امیر خلوت و کچی بیتز رینگ

 

یا حق اینم آخه بگو شانسه ما داریم

که جا .. ما رو گرفته این وزق کچل

اومدی چسبیدی .. لقمه بگیری ها