دانلود آهنگ امین و امید طناب دار

 

 

این تن یه بن بسته وقتی نه راه پیش نه راه پس داری

تو زنده ای اما از زندگی تنها حق نفس داری

این زندگی کردن تو باور من نیست من آرزو دارم من زنده ام اما

صد تا طناب دار دور گلوم دارم

♫♫♫

از این دنیا از این تقدیر به کی باید شکایت کرد

به این زندون به این زنجیر نمیشه دیگه عادت کرد

نه حرفی هست نه هم حسی نه حتی فرصت خواهش

یه روز میرم یه جای دور یه جایی واسه آرامش

آره چقدر سخته روحت نخواد اما زندون تن باشی

اونقدر تو این سلول تنها بمونی که راضی به مردن شی

با اینکه این روزا از نا امیدی ها هر چی بگم بس نیست

اما تحمل کن تا لحظه ی آخر چیزی مشخص نیست