دانلود آهنگ مهراج آرزو

 

سر به دیوار زدم دل دیوار شکست

این همه در به دری این همه غصه بس است

دل  پر از داغ شده طاقتم طاق شده این همه غصهبس است

دل تو سر به هوا دل من خاک به سر

هنوز از من دوری هنوز از را به در

با دل ساده نجنگ نرود میخ به سنگ

منو این حال خرابم تو و این خنده ی بیخود

آه یکی عاشق یکی مغرور قصه از غصه شروع شد

میرم از هر جا که باشی از تمام این حوالی

بعد این تو قاب قصه جای من پیش تو خالیست

♫♫♫

بی جهت این دل تنها به تو خوش بود

بی سبب از تب عشقت شده نابود

این شبها دم به دم از عاشقی میترسم وای

آرزو میکنم از دیده بیوفتی بسمه هر چی که بد کردی و گفتی

این دلم با تو بیاد آخه برای چی

منو این حال خرابم تو و این خنده ی بیخود

آه یکی عاشق یکی مغرور قصه از غصه شروع شد

میرم از هر جا که باشی از تمام این حوالی

بعد این تو قاب قصه جای من پیش تو خالیست