دانلود آهنگ سعید آذر قانون جنگل

 

نگاه خاموش منو فقط تو قصه ها دیدی

باور نداری این منم از تاریکی تو ترسیدی

تو که یه روز این آتیشو با دستای خودت زدی

با شعله های داغ اون زمستونت رو خط زدی

قانون جنگلو تو آوردی توی زندگیت

کشتی تا نمیری و خون شد اسیر تشنگیت

من یه بازیچه مثل عروسکای بچگیت

سهمم دو مشت پوچ تو بردن همیشگیت

♫♫♫

نمیدونم چیکار کنم به عشقت اعتباری نیست

باید که رد بشم فقط تو موندنم جوابی نیست

تا تو هنوزم از خودت فاصله داری راهی نیست

شدی یه نقطه ی سیاه یه نقطه هم خیالی نیست

قانون جنگلو تو آوردی توی زندگیت

کشتی تا نمیری و خون شد اسیر تشنگیت

من یه بازیچه مثل عروسکای بچگیت

سهمم دو مشت پوچ تو بردن همیشگیت