دانلود آهنگ علی آوان بی اراده

 

میخوایی بری برو ولی نگو واسه همیشه

تو که میدونی بعد تو دل دیگه دل نمیشه

با کی میجنگی با من من که دست خالیم

آخه دیوونه نمیدونی که من چه حالیم

با کی میجنگی با من من که دست خالیم

آخه دیوونه نمیدونی که من چه حالیم

دل دل سادم دل گوشه گیرم آخ که خودم واسه غمت بمیرم

دل دل دیوونه ی بی اراده آخ که چقدر درد دلا زیاده

آخ که چقدر درد و دلا زیاده

دل دل سادم دل گوشه گیرم آخ که خودم واسه غمت بمیرم

دل دل دیوونه ی بی اراده آخ که چقدر درد دلا زیاده

آخ که چقدر درد و دلا زیاده

♫♫♫

نگیره دلت دور سرت بگردم

آخه مگه من چه اشتباهی کردم

منی که بدون تو دیوونه میشم

چجوری دلت میاد نباشی پیشم نباشی پیشم

دل دل سادم دل گوشه گیرم آخ که خودم واسه غمت بمیرم

دل دل دیوونه ی بی اراده آخ که چقدر درد دلا زیاده

آخ که چقدر درد و دلا زیاده

دل دل سادم دل گوشه گیرم آخ که خودم واسه غمت بمیرم

دل دل دیوونه ی بی اراده آخ که چقدر درد دلا زیاده

آخ که چقدر درد و دلا زیاده