دانلود آهنگ امیر و محمد ak شب رمانتیک

 

دور میزنم دنیا رو دور تو میگردم

تا دنیا دنیاست واسه تو میجنگم

آروم آروم آروم من و تو این خیابون

دستاتو بگیرم توی چتر زیر بارون

درد من درد توئه حواسمم پرت توده

چشای من قفلی زده محو چشای مست توئه

دل من آرومو شب رمانتیک خانومو

ببری تو کافه یهو بزنه بارونو

درد من درد توئه حواسمم پرت توده

چشای من قفلی زده محو چشای مست توئه

دل من آرومو شب رمانتیک خانومو

ببری تو کافه یهو بزنه بارونو

♫♫♫

دل دل نکن بیا دوست دارم زیاد

دل دل نکن بیا دووم نمیارم زیاد

مست بوی عطرت قلبم توی دستت

یه گوشه ای از دنیا مال منه تو قلبت

درد من درد توئه حواسمم پرت توده

چشای من قفلی زده محو چشای سبز توئه

دل من آرومو شب رمانتیک خانومو

ببری تو کافه یهو بزنه بارونو

درد من درد توئه حواسمم پرت توده

چشای من قفلی زده محو چشای سبز توئه

دل من آرومو شب رمانتیک خانومو

ببری تو کافه یهو بزنه بارونو