دانلود آهنگ مهراب و حسین گودرزی مهمون

 

بعد چند سال تو خیابون دیدنت

یه تصادف غم انگیز برام

دیدن تو وسط مهمونی

چیزی نیست که توی این لحظه بخوام

رو تنم زخمای کوچیک و بزرگ

تو دلم خاطره های غم زده

من همیشه سرد و ساکتم ولی

یکی آرامشمو بهم زده

میشنوی انقدر توی خیالم با تو بودم که یبار

کسی حتی توی عکسم ما رو پیش هم ندید

دیگه از زندگی هیچ چیزی نمیخوام وقتی

من دوییدمو یکی دیگه به آرزوم رسید

هر جا اتفاقی بشنوم گرفتست حالت

تا خود صبح ابرا رو به گریه دعوت میکنم

اینکه هر دقیقه آغوش تو داره یعنی

من دارم خونمو با غریبه قسمت میکنم

من زمین خورده تر از سربازیم

من زمین خورده تر از سربازیم

که برای خونه دلتنگ شده

کسی که با لشکر سیاه شب

دست خالی راهی جنگ شده

کاری کردم با خودم که هر کی بود

جای من ازم شکایت میکرد

هر کی غیر از این منه دیوونه بود

یکمی روزا رعایت میکرد

که درست موقع بی قراریا

یهو چنتا خاطره رو نکنه

که نره سراغ عکساتو باز

شال جا موندتو بو نکنه