دانلود آهنگ تی ام بکس روز ا نو

 

عشق میدیمو عشق میگیریمو

ما میشیم  گم تو این دومینو

میگذره هر چی کرد بد حالمونو

روزای خوب واس ماس حلالمونو

روز ا نو نو نو نو نو

روزی ا نو نو نو نو نو

روز ا نو نو نو نو نو

روزی ا نو نو نو نو نو

میگذره هر چی کرد بد حالمونو

روزای خوب واس ماس حلالمونو

سلامتی همه اونا که ندونستن قدمونو

خوبی میخواییم واسه اونا که میخواستن بدمونو

تو رفاقتا گذاشتیم زیر پاشون نردبونو

خوبی میخواییم واسه اونا که میخواستن بدمونو

طرز فکر کول و مثبت نه دنبال پول و شهرت

میریم واسه فردای بهتر جمع کن چمدونو

میریم واسه فردای بهتر جمع کن چمدونو

روز ا نو نو نو نو نو

روزی ا نو نو نو نو نو

روز ا نو نو نو نو نو

روزی ا نو نو نو نو نو

میگذره هر چی کرد بد حالمونو

روزای خوب واس ماس حلالمونو

یکم زندگی کنی بد نی همش غر نزن شدی بد بین

بکن تلاش و بعد تفریح بگیر دنیا رو خیلی سطحی

صبر کن میده پاداش زندگی خود کارماست

زخماتو بکن بانداژ انگار دنیا جنبه ی فان داشت

میرسونه به وقتش خدا واست یه ارتش

اونه که میخوره به دردت یه رفیق خوب بی پرده

تو روزای خوب زندگی دنبال روزای بهتریم

باشیم همش بهترین سلامتی همه پیک زدیم

خوب و بد میگذره زندگی بی خیالی بهتره

روز از نو روزی از نو هر روز روز عیدمه