دانلود آهنگ دایان بازی ادامه داره

 

بین من و تو این روزا بازی ادامه داره

ته این بازی میبینی که کی بی قراره

بچرخ تا بچرخیم تا آسمون ستاره

بین من و تو تا ابد بازی ادامه داره

چی آوردن به سرت چی آوردی به سرم

موهامم سفید شده ولی هنوز پسرم

تو که ضربه میزدی قلب بی سپر میمرد

با دست خالی نمیشه هیچ جنگی و برد

توی این شهر شلوغ یکی بود یکی نبود

تک و تنها وایستادم تو کنار کشیدی زود

بین حرفات آخرا انگاری یه چیزی بود

باورش شخته برام تو کنار کشیدی زود

بین من و تو این روزا بازی ادامه داره

ته این بازی میبینی که کی بی قراره

بچرخ تا بچرخیم تا آسمون ستاره

بین من و تو تا ابد بازی ادامه داره

♫♫♫

این قلب تیکه پارمو تا کجا میکشونی

من گم شدم توی خودم بده بهم نشونی

کاش میموندی و یجوری باهام سر میکردی

چطوری روت میشه بری و برنگردی

ته خط ماجرام دیگه چی مونده برام

چقدر باید بگذره تا از فکر تو درام

دیگه بهم چیزی نگو دیگه بهم حرفی نزن

همه چی تموم شده بین تو و من

بین من و تو این روزا بازی ادامه داره

ته این بازی میبینی که کی بی قراره

بچرخ تا بچرخیم تا آسمون ستاره

بین من و تو تا ابد بازی ادامه داره