دانلود آهنگ سعید آذر دور تکراری

 

من تازه فهمیدم حالم بده انگار سرد و کبودم از تاب و تب افتادم

من تازه فهمیدم چند سالمه امروز چند ساله که آخه روزا رو نشمردم

بی مقصدم رفیتم تو زندگیم اما بی آرزو بودم بی سابقه بوده

کاش گریه میکردم وقتی نمیخندم کاش رومی یا زنگی یا مرده یا زنده

این حد افراطو هیچکی نمیفهمه هیچکی به جز من که دنیا رو گم کرده

زخمی شدن خوبه این آدما خوبن حس بی حسی من رو فلج کرده

این حد افراطو هیچکی نمیفهمه هیچکی به جز من که دنیا رو گم کرده

زخمی شدن خوبه این آدما خوبن حس بی حسی من رو فلج کرده

♫♫♫

گاهی سرم گرم و گاهی دلم تنگه این چرخه ی معیوب هر روز میلنگه

پشت سرش تنها این حس مبهم بود این دل به این احساس با سایه میجنگه

یاد تو افتادم گریم گرفت بازم تو دور تکراری دیگه نمیبازم

حالا که فهمیدم حالم بده خوبه این فرصت و دارم باز از نو میسازم

این حد افراطو هیچکی نمیفهمه هیچکی به جز من که دنیا رو گم کرده

زخمی شدن خوبه این آدما خوبن حس بی حسی من رو فلج کرده

این حد افراطو هیچکی نمیفهمه هیچکی به جز من که دنیا رو گم کرده

زخمی شدن خوبه این آدما خوبن حس بی حسی من رو فلج کرده