دانلود آهنگ آیدین آریا ماجرا

 

خواستی ازم دور بشی اول ماجرا بود

دل به دلم ندادی دلت ازم جدا بود

دل به تو دادم اما حتی منو ندیدی

یه لحظه فکر نکردم که زیر و رو کشیدی

باور نمیکنم که تو این همه مغرور بشی

بری پی کار خودت اینقدر ازم دور بشی

تو دلم کوهه غم بریزی اینجوری منو بهم بریزی

تو دلم کوهه غم بریزی اینجوری منو بهم بریزی

♫♫♫

دل به تو دادم اما حتی منو ندیدی

یه لحظه فکر نکردم که زیر و رو کشیدی

هر کاری خواستی کردم واست چی کم گذاشتم

هر کاری از تو دیدم کاری بهت نداشتم

با تو که بی تفاوت میگذری از کنارم

حرفی دیگه نمونده حوصلتو ندارم

حوصلتو ندارم حوصلتو ندارم

باور نمیکنم که تو این همه مغرور بشی

بری پی کار خودت اینقدر ازم دور بشی

تو دلم کوهه غم بریزی اینجوری منو بهم بریزی

تو دلم کوهه غم بریزی اینجوری منو بهم بریزی