دانلود آهنگ رضا ملک زاده سیب هوس

 

اسمم به گردنبند توست این جان من پابند توست

اینچا هنوز دیوانه ای بازیچه ی ترفند توست

این قلب من در بند تو سیب هوس لبخند توست

تو خوش ترینی قلب من دلخوش به آن سوگند تو

تو دلیل آتشفشانی که منم تو نگهبان زندانی که منم

بی نام و نشانی چه کنم این نامه رسانی که منم

♫♫♫

جان منو جان دلت دستم به دامان دلت

میخواهمت حبسم کنی عمری به زندان دلت

زیبا شهر آشوب من نا مهربان محبوب من

از من چه میخواهی بگو ای خوب من ای خوب من

تو دلیل آتشفشانی که منم تو نگهبان زندانی که منم

بی نام و نشانی چه کنم این نامه رسانی که منم