دانلود آهنگ امیر عظیمی فال خوش

 

یلدا یلدا شب بلند گیسویت را دوباره وا کن چنان نماند و چنین نخواهد ماند

یلدا یلدا مرا صدا کن از تنهایی مرا رها کن چنان نماند و چنین نخواهد ماند

یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را بگو به دنیا فال من را که غم نخواهد ماند

یلدا شب را ببر به فردا وا کن اخم گذشته ها را چنان نماند و چنین نخواهد ماند

♫♫♫

انار دانه دانه دانه یاغوتی به شب به تاب و تب به خنده مربوطی

تو طعم هندوانه های مشروطی

یلدا یلدا بیا و خوش کن حال من را بگو به دنیا فال من را که غم نخواهد ماند

یلدا شب را ببر به فردا وا کن اخم گذشته ها را چنان نماند و چنین نخواهد ماند