دانلود آهنگ فواد شاهی پاییز

 

از نوشته نام بفهمی که این نامه از چه نگفته

شکر جه جا خوب … از دلوم تو رفته ای

از همین حالا به بعد بعدا هم همین حالا

… کاشکی بری تو از این به بعد

از یادوم بری تا قلبم یه ذره توی طوفانت آرام …