دانلود آهنگ آتبین عرب لیاقت

 

گذاشتی رفتی منم راحتم خودت میدونی که بی طاقتم

واسه من تابلو شده رفتارات ولی هیچ وقت به رو تو نیاوردم

هدفت از این کارا چیه قلبت دقیقا بگو با کیه

خودتم نیمدونی چی میخوایی دیدی این بازی رو باختی دیگه

من خسته شدم از کارات بدم میاد از همه افکارات

با من بودن میخواد لیاقت تو هم برو پی همون افکارات

من خسته شدم از کارات بدم میاد از همه افکارات

با من بودن میخواد لیاقت تو هم برو پی همون افکارات

♫♫♫

یه روز میاد به جونت قسم به خودت میگی که چه بی کسم

یه روز میاد به جونت قسم به خودت میگی که چه بی کسم

ولی حیف وقتی که اون روز رسید دست یکی دیگست تو دستم

من خسته شدم از کارات بدم میاد از همه افکارات

با من بودن میخواد لیاقت تو هم برو پی همون افکارات

من خسته شدم از کارات بدم میاد از همه افکارات

با من بودن میخواد لیاقت تو هم برو پی همون افکارات