دانلود آهنگ سینا پارسیان زرگر

 

با توام تویی که داری منو از یاد میبری چرا آدمو به سمتی که نمیخواد میبری

اگه زندگیت شیرین شده به من مدیونی کوه  کندم ولی خب زدی به نام دیگری

مثل ما مثل مرداب و رود جاریه ما چیکار به  هم داریم بحث چرا چه کاریه

اسب گاری هر چقدر تند بره اسب گاریه قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری

من به خشکی زدمو جزیره پیدا کردم از همین جزیره طوفانو تماشا کردم

من یه عمره رفتمو پشت به دریا کردم تو هنوزم تو سراب قبلنات شناوری

به سواره بودن عادت داری اما دیره این قطار هیچ جا نمیره این مسافر پیره

انتظار کشیدنت بیخوده بی تاثیره ایستگاه آخر و رد کردی ولی بی خبری

اگه شعرامو تو گفتی که حلالت باشه اگه شاعری که باید خوش به حالت باشه

حالا که هیچکی نمونده پر و بالت باشه حالا دوست دارم بدونم شعرامو چند میخری

♫♫♫

این نقش و نگار خشک … بخشیست که پایه اش خراب است

بشتاب به سوی کوی معنی تا مرکب عمر در شتاب است

چند از پی جمع کردن .. بر گردنت از طمع طناب است

دوران جهان چو موج دریاست در پی تن ادمی حباب است