دانلود آهنگ کاوه آفاق دوربرگردون

 

اگه دوربرگردونو برگشته بودی

اگه کم کردی یکم سرعتت رو

اگه توی آینه منو دیده بودی

حالا فرق میکرد حال من و تو

همیشه حواسم به این کوچه بوده

که با تو توی یه ثانیه روبرو شم

سر پیچ کوچه تو عطر نفس هات

با یه گردش چشم تو زیر و رو شم

من و تو دور از پرسش بی جوابیم

من و تو مثل منطق گنگ بودن نبودن

من و تو

من و تو یه سردی بی انتهاییم مثل سردی زیر آوار بهمن

من و تو دور از پرسش بی جوابیم

من و تو مثل منطق گنگ بودن نبودن

من و تو یه سردی بی انتهاییم مثل سردی زیر آوار بهمن

یه زخم یه قصست که بی تو با پایان باز همیشه

یه افسوس یه حسرت مثل فیلم خوبی که اکران نمیشه

یه نقشه قدیمی یه بازی کوتاه که از یاد میره ته قصه ی ما

من و تو دور از پرسش بی جوابیم

مثل منطق گنگ بودن نبودن

من و تو یه سردی بی انتهاییم مثل سردی زیر آوار بهمن

من و تو دور از پرسش بی جوابیم

من و تو مثل منطق گنگ بودن نبودن

من و تو یه سردی بی انتهاییم مثل سردی زیر آوار بهمن