دانلود آهنگ عرفان و چرسی گولم نزن

 

هر شب که خوابم میره تو فکرم که آخر میشه

دنیا رو بسازیم با هم دیگه

بازی منه بگو داور کیه به هر کسی دل نده

گاهی تنهایی بهتره

گاهی بالا سرت ابر سیاهه باید صبر کنی بگذره

آه آره میگذره میره زندگی دائم بهت دیکته رو میگه

گوش نمیکنم حقم بیشتر از اینه

دیسکو نکنی چیزی نیست ته جیبت

توی شهر غریبم ولی سقفش آشناست

مثل گرما زیر نخل آفتاب

شنا زیر پام گرم قلبت تاپ تاپ

میکوبه و میرونه به سمتش طاق باز

آره به سمت آسمان

آره به سمت آسمان

هر چی هست تو صحنه واس ماست

هر چی هست تو صحنه واس ماست

نمیشینیم ما یه لحظه …

میچرخه توی دستت تاس باز

همیشه همین بوده دست جلو قدمام کمین بوده

از روی تصمیم قلبمه نترسم بخورم زمین سفت

همیشه همین بوده گوشه ی ذهنم تو کمین بوده

از روی تصمیم قلبمه نترسم بخورم زمین سفت

♫♫♫

بیخی امروز و فردا تهش میمونیم تنها

زیر این آسمون و ابرا

من میمونم همراهت من میمونم همراهت

بیخی امروز و فردا تهش میمونیم تنها

زیر این آسمون و ابرا

من میمونم همراهت من میمونم همراهت

میدونم هوای دلمون بارونیه هیچی بهم دیگه حال نمیده

ولی بلند میشم پامو میکوبم زمین من یبار دیگه یبار دیگه

متولد من یبار دیگه

چشاتو ببند یبار دیگه با یه تلاش بیشتر یبار دیگه

ترسی ندارم از هیچ بنی بشری پس

میگیرم حقمو از این دنیای لعنتی