دانلود آهنگ سعید مشرقی دورم زدی

 

من با تموم قلبم تو رو میخواستم امکا عشقی از تو هرگز ندیدم اصلا

منو باش  هر حا رفتم اسم تو رو آوردم ولی جاش هر جا رفتی برات غریبه بودم

دروم زدی دور شدی نقطه ی کور شدی رفتی با یکی حور شدی که من نبودم

بی تو محدود شدم مثل یه شمع دود شدم آره نابود شدم همه ی وجودم

دروم زدی دور شدی نقطه ی کور شدی رفتی با یکی حور شدی که من نبودم

بی تو محدود شدم مثل یه شمع دود شدم آره نابود شدم همه ی وجودم

♫♫♫

دلت ای کاش یه ذره هوامو داشت که ضربه نمیخوردم من اینجور

دلت عیباش زیباده از من خیلی ساده نباید میشد اون دور

نبود حقم که تو از من بگیری فاصله رسما بشی مال یکی دیگه

دروم زدی دور شدی نقطه ی کور شدی رفتی با یکی حور شدی که من نبودم

بی تو محدود شدم مثل یه شمع دود شدم آره نابود شدم همه ی وجودم

دروم زدی دور شدی نقطه ی کور شدی رفتی با یکی حور شدی که من نبودم

بی تو محدود شدم مثل یه شمع دود شدم آره نابود شدم همه ی وجودم