متن آهنگ دل شده یک کاسه ی خون

 

دلم گرفته می خوام ، دلم گرفته میخوام گریه کنم

در این زمونه به کی شکوه کنم

وای دل من وای دل من وای دل من

ز دست قهر تو من خسته شدم ، چو مرغ بال و پر بسته شدم

وای دل من وای دل من وای دل من

دل شده کاسه ی خون به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

اومده دیوونه تو به در خونه ی تو مرو با دیگری

دل شده کاسه ی خون به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

اومده دیوونه تو به در خونه ی تو مرو با دیگری

♫♫♫♫

یار دگر داری اگر بی خبر وای من

تا به لبات بوس زند بعد از این جای من چشم و دلم منتظره آه من بی اثره

دو تا چشمام به دره که تو پیدا بشی دل میگه باز گریه کنم

ز غمت شکوه کنم که تو رسوا بشی

من که در این شهر غریب عاشقی می کشم

دونه ی خون اشک روون شد خدا مونسم

دل شده کاسه ی خون به لبم داغ جنون به کنارم تو بمون مرو با دیگری

اومده دیوونه تو به در خونه ی تو مرو با دیگری

یار دگر داری اگر بی خبر وای من

تا به لبات بوس زند بعد از این جای من چشم و دلم منتظره آه من بی اثره

دو تا چشمام به دره که تو پیدا بشی دل میگه باز گریه کنم

ز غمت شکوه کنم که تو رسوا بشی

من که در این شهر غریب عاشقی می کشم

دونه ی خون اشک روون شد خدا مونسم