دانلود آهنگ حسین ضروری آه دلبر

 

آراز آخار لیل ایه

دسته دسته گﯙل ایله

قوی منی دیندیرسینلر

شیرین شیرین دیل ایله

آه دیلبر، جان دیلبر

من سنه قوربان دیلبر

آراز اﯙسته، بوز اﯙسته

کاباب یانار کؤز اﯙسته

قُوی منی اؤلدﯙرسﯙنلر

بیر آلا گؤز یار اﯙسته

آه دیلبر، جان دیلبر

من سنه قوربان دیلبر