دانلود آهنگ بابک جهانبخش دریا

 

سردی ولی کنار تو با شعله ها هم نفسم

شبی کویری ام ولی با تو به بارون میرسم

تلخی ولی با بودنت دیوونه میشم دم به دم

شیرینی زندگی رو نفس نفس حس میکنم

ساکتی اما تو چشات موهای نور و شبنمه

میترسم از رسیدن اینده ای که مبهمه

با تو یه دنیا شادی ام اگر چه دور و بی کسم

از خشکی نگاه تو به مرز دریا میرسم

به مرز دریا میرسم

دریا خود خود تویی که غرق طوفان توام

شب غرق زیبایی میشه وقتی نگاهت میکنم

دریا خود خود تویی که غرق طوفان توام

شب غرق زیبایی میشه وقتی نگاهت میکنم