دانلود آهنگ مسعود جلیلیان دل

 

زنگ زدم بشت بگم که دیشو هم خوابتو دیدم

به خدا ا روزی رفتی خواب خوش به چش ندیدم

به بهانه ی دیدنت قفلی زدم بازم رو عکسات

بس رو عکسات گریه کردم کور شدم ای داد و بیداد

داد و بیداد ای داد و بیداد

تو رفتی و بی طاقتی ا ما دل بریده

قرص و دوا و دارو اصلا جواب نمیده

قرص و دوا و دارو اصلا جواب نمیده

حرص بخورم قرص بخورم دردم دوا نمیشه

فکر و خیالت لحظه ای ازم جدا نمیشه

فکر و خیالت لحظه ای ازم جدا نمیشه

♫♫♫

حال و روزم خوب نیست مجبورم بگم که خوبم

… روی قلبم مشت میکوبم

… روی قلبم مشت میکوبم

بس شبا خون گریه کردم جفت چشام گود و کبوده

رفته اما رفتنش تو باورم هرگز نبوده

رفته اما رفتنش تو باورم هرگز نبوده

تو رفتی و بی طاقتی ا ما دل بریده

قرص و دوا و دارو اصلا جواب نمیده

قرص و دوا و دارو اصلا جواب نمیده

حرص بخورم قرص بخورم دردم دوا نمیشه

فکر و خیالت لحظه ای ازم جدا نمیشه

فکر و خیالت لحظه ای ازم جدا نمیشه