دانلود آهنگ آرشاوین و عبدالله یونس هفت آسمون

 

من که افشونت کو

دلوم پریشونت کو

بر چه تو حیرونت کو

چه بی وفایی

بی تو مه سر ناچیت

عشق مز نظر ناچیت

با تو دل آرومه

چندی بلائیش

در سر هوای عشقت

اندر دلم دن

تو با دل مو ای یار

چه مشکل ات دن

با مو نسازی ای گل

چه حاصل اوش دن

با مو نسازی ای گل

چه حاصل اوش دن