دانلود آهنگ سهیل مهرزادگان نگم برات

 

عشق دلت باشه پاش میمونی و دلت کوتاه نمیاد

عشق دلش باشی پات میمونه قول مردونه نمیخواد

دلش باهات باشه زیر سنگم شده میبینیش یه لحظه

عشق اگه عشق باشه اگه جنگم باشه داشتنش می ارزه می ارزه

عشق نه درمونه و نه بیماریه درد پنهونیه که بدجوری دوسش داریه

دشمن جونته اما دیدنش چه عالیه واسه بی قراریات انگاری یه دلداریه

عشق مه جاده کوهاستانی لذت با چشم بسته دیدنو رویایی

هیجان و ترس و از دست دادنو تنهاییه خطر مرگ و به جون خریدنه هر ثانیه

♫♫♫

نگم برات از عشق دوره گرد هر شب این قلب آشوبه

نگم برات از عشق مثل فال کولیا دروغشم خوبه خوبه

عشق نه درمونه و نه بیماریه درد پنهونیه که بدجوری دوسش داریه

دشمن جونته اما دیدنش چه عالیه واسه بی قراریات انگاری یه دلداریه

عشق مه جاده کوهاستانی لذت با چشم بسته دیدنو رویایی

هیجان و ترس و از دست دادنو تنهاییه خطر مرگ و به جون خریدنه هر ثانیه