دانلود آهنگ سهیل مهرزادگان دلتنگی

 

چه تصویری از این بهتر تو عکسامون کنار هم

نشستیم و نداری تو پناهی غیر آغوشم

چه تقدیری از این بهتر که تو هستی ندارم غم

همیشه بودی و هیچ وقت برای من نذاشتی کم

من شبایی که خوابی تا خود صبح بیدارم

از این دلتنگی چه بد بیزارم

تو دلیل نفس هامو امیدم به فردامو

همون هستی که من میخوامو

♫♫♫

چه تصویری از این بهتر تو عکسامون کنار هم

نشستیم و نداری تو پناهی غیر آغوشم

چه تقدیری از این بهتر که تو هستی ندارم غم

همیشه بودی و هیچ وقت برای من نذاشتی کم

من شبایی که خوابی تا خود صبح بیدارم

از این دلتنگی چه بد بیزارم

تو دلیل نفس هامو امیدم به فردامو

همون هستی که من میخوامو