دانلود آهنگ سهیل مهرزادگان تنهایی

 

از عشق بخش تاریکش فقط نصیبم شد

از جنگ تنهایی هر دم یاورم شد

از شمع پروانه نه سوختم یادگارم شد

از حرف جمله سکوت همراهم شد

تنهایی عجب حالیه وقتی تو آسمون

بین اون همه ستاره جای ستارت خالیه

کم کم عادت میکنی به هر چی بی اعتناییه

دیگه برات مهم نیست کی هست و کی جاش خالیه

تنها تنها تر میشی میگذره سال تو ثانیه

اونجاست میفهمی برات تنهایی خیلی عالیه

تنهایی عجب حالیه وقتی تو آسمون

بین اون همه ستاره جای ستارت خالیه

منم اونی که پناهندست به خاموشی قلبش

به زخم هایی که کشندست

تو زندگیش یه بازندست

تو گذشتش جا مونده بت احساسشو شکونده

از این دنیای لعنتی فقط براش تنهایی مونده

تنهایی عجب حالیه وقتی تو آسمون

بین اون همه ستاره جای ستارت خالیه

کم کم عادت میکنی به هر چی بی اعتناییه

دیگه برات مهم نیست کی هست و کی جاش خالیه

تنها تنها تر میشی میگذره سال تو ثانیه

اونجاست میفهمی برات تنهایی خیلی عالیه

تنهایی عجب حالیه وقتی تو آسمون

بین اون همه ستاره جای ستارت خالیه

تنهایی عجب حالیه وقتی تو آسمون

بین اون همه ستاره جای ستارت خالیه