دانلود آهنگ سهیل مهرزادگان تقدیر بی تو

 

راضی نبودم به شکستنت به لحظه های از دست رفتنت

به این روز های بی تو موندن به این تقدیر بی تو بودن

تو این ثانیه ها دقایق بیهوده میفهمم زندگیم خیلی بی معنی بوده

نداشتش ارزش سوختن و ساختن مثل بازنده ها موندن و باختن

مثل دیوونه ها دل سپردن فراموش شدنو خودت رو از یاد بردن

♫♫♫

میگن آسون بگیر میگذره آسون ولی حک شده درد توی دلامون

میگن یادش نکن میکنه یادت میگم بی وفا شدم فراموش

نداشتش ارزش سوختن و ساختن مثل بازنده ها موندن و باختن

مثل دیوونه ها دل سپردن فراموش شدنو خودت رو از یاد بردن

نداشتش ارزش سوختن و ساختن مثل بازنده ها موندن و باختن

مثل دیوونه ها دل سپردن فراموش شدنو خودت رو از یاد بردن