دانلود آهنگ حسین ضروری ایرانم ای وطن

 

ای جاودان زیباییت ای خاک من ایران

چون خاطرت پیمان دارد با قلب من بمان

تو جلوه شکوه منی ز هر سو کوه و دریاها

ای قامتت برپاست برپا زین جا تا بی کران

ایران ایران آسمانت پر غرور

در دل داری مردمی از جنس نور

ایران ایران خانه ی اجدادی ام

هستی جویم در هوایت ای وطن

با هر نفس میخوانمت ای جاودان من

جان میدهم در راه تو ایرانم ای وطن

تو جلوه شکوه منی ز هر سو کوه و دریاها

ای قامتت برپاست برپا زین جا تا بی کران

ایران ایران آسمانت پر غرور

در دل داری مردمی از جنس نور

ایران ایران خانه ی اجدادی ام

هستی جویم در هوایت ای وطن